Blog

SOCZEWKI Z NIEBIESKIM ANTYREFLEKSEM, CZYLI DO KOMPUTERA

Zwrócenie uwagi na szkodliwe działanie promieniowania nadfioletowego i niebiesko-fioletowego zakresu światła widzialnego, skłoniło producentów do modyfikacji zakresu transmisji promieniowania elektromagnetycznego przez soczewki okularowe. Wprowadzono zatem do produkcji powłoki antyrefleksyjne, które przy wysokiej transmisji niemal w całym zakresie widzialnym odcinają widmo światła niebieskiego (zakres od około 380 nm do 490 nm); patrz rysunek 1.

Rysunek1. Widmo światła widzialnego, z zaznaczonym zakresem filtracji w przedziale barwy niebieskiej.

Świtało niebieskie o wysokim natężeniu (ang. High Energy Visible Light, w skrócie HEV) emitowane jest przez monitory LED i LCD, powszechnie stosowane w wielu urządzeniach (tabletach, laptopach, komputerach, smartfonach). Światło to różni się znacząco od widma naturalnego oświetlenia słonecznego, gdyż zawiera znacznie większy udział wysokoenergetycznych fotonów. Fotony te mogą wywoływać we wnętrzu oka szereg niepożądanych zdrowotnie skutków, takie jak zwyrodnienie plamki (AMD) oraz zaćma. Światło niebieskie jest także odpowiedzialne ze stymulacje wielu procesów fizjologicznych w organizmie człowieka, w szczególności hamuje uwalnianie melatoniny, co dla mózgu jest sygnałem świtu, a zatem może m.in. powodować problemy z zasypianiem. Dlatego też producenci szkieł okularowych, analizując potrzeby rynki, stworzyli powłokę niebieską (rysunek 2), która spełniając zadanie dotychczasowych powłok antyrefleksyjnych, dodatkowo ogranicza promieniowanie niebieskie.