POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia , podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu.

Formularz zwrotu: [kliknij]

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przy zakupie oprawek z montażem szkieł okularowych, istnieje możliwość zwrotu jednak z odięciem kosztów wstawionych szkieł ze względu na brak możliwości ponownego użycia.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (soczewki kontaktowe, płyny)
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłki maksymalnie 2 oprawek okularowych do jednego odbiorcy. Sklep nie działa na zasadzie „przymierzalni”